fbpx

Polityka prywatności

1.

Właścicielem serwisu www.perfecthomeconcept.com  jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (NIP: 5213641211).

2.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, z siedzibą w Warszawie z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa, nr KRS: 0000442857 w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Perfect Home Concept prowadzonej przez Dorotę Stegman.

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:

  1. a) otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie na podstawie wyrażonej zgody, np. poprzez newsletter
  2. b) otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy marketingowej z Administratorem
  3. c) uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora tj. w celu wykonania umowy
  4. d) zakupem produktów online Administratora tj . w celu wykonania umowy
  5. e) komentowaniem treści zamieszczonych na serwisie za pomocą narzędzi do tego celu przeznaczonych np. system Disqus tj. zgody

f)Obejrzeniem nieruchomości oferowanych przez Administratora tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w celu ochrony roszczeń Administratora

4.

W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.

5.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

  1. a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.

W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7.

Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

8.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: rodo@twojstartup.pl  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. UODO zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

9.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10.

Chcesz skontaktować się z serwisem? Napisz na dorota@perfecthomeconcept.com

Pliki cookies

1.

Serwis perfecthomeconcept.com wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.

2.

Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).

3.

Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

4.

Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.

5.

Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:

× W czym mogę Ci pomóć?